"Un vello que lía novelas de amor" (Un viejo que leía novelas de amor) , de Luis Sepúlveda.

 Galego:

"Un vello que lía novelas de amor" é unha das obras máis coñecidas do escritor chileno Luis Sepúlveda, publicada en 1988 e da que se venderon máis de cinco millóns de exemplares por todo o mundo.

O protagonista, Antonio José Bolívar Proaño é un ancián que vive no máis profundo da selva amazónica, no territorio dos indios Shuar, dos que aprendeu a convivir nese entorno adverso. Alí, nunha pequena vila fundada durante a febre do ouro, a amazonía vive os seus primeiros días de acoso por parte dos colonos norteamericanos, que non respectan o equilibrio da natureza e espertan confrontacións entre o home e o seu medio que durante milenios conviviran en perfecta armonía. 

A novela de Luis Sepúlveda é un canto en prol da defensa do medio ambiente a través dunha narración sinxela, directa, ás veces brutal e descarnada, que nos advirte das consecuencias de alterar o equilibrio natural.

A novela tivo un impacto brutal, foi traducida a un sinfin de idiomas e versionada en cine no ano 2001 da man do director Rolf de Heer e protagonizada por Richard Dreyfus.

Para todos aqueles que amamos e defendemos o respecto e conservación do medio ambiente, trátase dunha lectura indispensable.

Puntuación: 8/10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Recomendacións cinéfilas: "O vello que lía novelas de amor" dirixida por Rolf de Heer.

Español:

"Un viejo que leía novelas de amor" es una de las obras más conocidas del escritor chileno Luis Sepúlveda, publicada en 1988 y de la que se vendieron más de 5 millones de ejemplares en todo el mundo.

El protagonista, Antonio José Bolívar Proaño es un anciano que vive en lo más profundo de la selva amazónica, en el territorio de los indios Shuar, de los que aprendió a convivir en ese paraje adverso. Allí, en una pequeña población fundada durante la fiebre del oro, la amazonía vive sus primeros días de acoso por parte de los colonos norteamericanos, que no respetan el equilibrio de la naturaleza y despiertan confrontaciones entre el hombre y su medio, que durante milenios habían convivido en perfecta armonía. 

La novela de Luis Sepúlveda es un canto e favor de la defensa del medio ambiente a través de una narración sencilla, directa, a veces brutal y descarnada, que nos advierte de las consecuencias de alterar el equilibrio natural.

La novela tuvo un impacto brutal, ha sido traducida a un sinfin de idiomas, y versionada en cine en el año 2001 de la mano del director Rolf de Heer y protagonizada por Richard Dreyfus.

Para todos aquellos que amamos y defendemos el respeto y la conservación del medio ambiente, se trata de una lectura indispensable.

Comentarios

Publicacións populares