"Chocolat" de Joanne Harris

Galego: 

O carnaval é unha época de excesos que da entrada á Coresma cristiá, días de abnegación e instrospeción. O carnaval é un desafogo, un dereito dos veciños de Lansquenet, un intre no que foxen da estrita mirada do párroco, Monsieur Reynaud, e dos membros do comité que vixia e exixe o cumprimento da moral católica na pequena vila á beira do Tannes. E no ventoso martes de Entroido chega a Lansquenet a máxica Vianne e maila súa filla Anouk, e a monótona vida do pobo énchese de cor no seu pequeno negocio, a chocolataría "La Céleste Praline".

A confitaría está situada na praza da localidade, a ágora, espazo comercial e de encontro, xusto enfronte da Igrexa. A veciñanza comeza a sentirse atraída por aquel recuncho que se presenta coma un oasis no deserto, e Vianne era a súa nova confidente, o suporto dos que, malia o descontento, permanecían no lugar que se lle tiña asignado dende o púlpito da Igrexa. Os disidentes sabían que Vianne era especial, non era unha muller común, era capaz de percibir cousas agochadas para os ollos dos demais. Armande Voizin, a rebelde habitante do barrio de Les Marauds estaba segura de que naquela chocolataría se producirían moitos máis milagres e salvacións que nos confesionarios.

Deste xeito comeza unha batalla entre o espírito conservador de Reynaud e a mirada progresista e liberadora de Vianne, o "home de negro" contra a "bruxa branca". Vianne non emprega a forza bruta, non confabula contra o "inimigo", a súa única arma é o chocolate, o cacao é o seu manifesto. "Chocolate" non é o que semella, non se trata dunha novela de amor,  é un desafogo feminista, un golpe na mesa que pretende rematar coa tiranía da moral tradicional cristiá para crear un novo espazo colectivo no que se escoite aos demais e se disfrute da diversidade. "Chocolate" é un manual para unha nova forma de entender a amizade, a maternidade e as relacións amorosas. 

Unha novela doce coma o seu nome, 8,5/10 🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬


Español:

El carnaval es una época de excesos que da paso a la Cuaresma cristiana, días de abnegación e instrospección. El carnaval es desahogo, un derecho de los vecinos de  Lansquenet, un rato en el que huyen de la estricta mirada del párroco,  Monsieur  Reynaud, y de los miembros del comité que vigila y exige el cumplimiento de la moral católica en esa pequeña villa al lado del Tannes. Y en el  ventoso martes de Carnaval llega Lansquenet la mágica Vianne y su hija  Anouk, y la rutinaria vida del pueblo se llena de color en su pequeño negocio, la chocolatería "La Céleste  Praline".

La  confitaría está situada en la plaza de la localidad, el ágora, espacio comercial y de encuentro, justo enfrente de la Iglesia. El vecindario comienza a sentirse atraído por aquel rincón que se presenta como un oasis en el desierto, y Vianne era su nueva confidente, el  apoyo de los que, a pesar del descontento, permanecían en el lugar que se le había asignado desde el púlpito de la Iglesia. Los disidentes sabían que Vianne era especial, no era una mujer común, era capaz de percibir cosas escondidas para los ojos de los demás.  Armande  Voizin, la rebelde habitante del barrio de Les Marauds estaba segura de que en aquella chocolatería se producirían muchos más milagros y salvaciones que en los confesionarios.

De este modo comienza una batalla entre el espíritu conservador de  Reynaud y la mirada progresista y liberadora de  Vianne, el "hombre de negro" contra la "bruja blanca".  Vianne no emplea la fuerza bruta, no confabula contra el "enemigo", su único arma es el chocolate, el cacao es su manifiesto. "Chocolate" no es lo que parece, no se trata de una novela de amor,  es un desahogo feminista, un golpe en la mesa que pretende finalizar con la tiranía de la moral tradicional cristiana para crear un nuevo espacio colectivo en el que se escuche a los demás y se disfrute de la diversidad. "Chocolate" es un manual para una nueva forma de entender la amistad, la maternidad y las relaciones amorosas. 

Una novela dulce como su nombre, 8,5/10🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬

Comentarios

Publicacións populares