"Flowers in the attic", de V.C Andrews. Unha historia de familia.

Galego:

Falar de Virginia Cleo Andrews (1923-1986), máis coñecida como V.C Andrews, é facelo dunha das autoras que máis se introduciron no ambiente familiar para trasladalo á novela. Á súa obra é, por enriba de todo, un compendio de sagas familiares nas que predomina o terror gótico e psicolóxico, o que as converteu en auténticos best sellers e levou á súa editora, tralo seu falecemento, a contratar a un autor que seguira escribindo co seu nome, continuando así as súas sagas familiares. Polo tanto, podemos afirmar que trala súa prematura morte, en 1986, a causa dun cáncer de mama, V.C Andrews continuou escribindo.
A novela que hoxe nos ocupa, primeira obra da súa primeira saga familiar, coñecida como "Saga Dollanganger", foi tamén o seu éxito máis notable, chegando ao cinema en sendos filmes do mesmo nome que o libro "Flowers in the attic", unha do 1987 e outra do 2014.
Trátase dunha novela cruenta na que os protagonistas son os 4 fillos pequenos do matrimonio Dollanganger, que perden ao seu pai nun fatídico accidente de tráfico e vense obrigados a trasladarse coa súa nai á mansión familiar dos avós maternos dos que ata o de agora, non tiñan coñecemento da súa existencia. A feliz vida que ata o momento levaran os rapaces Dollanganger vaise ver truncada polas decisións dunha avoa fría e cruel e unha nai que, pouco a pouco vaise convertendo en irrecoñecible para os seus fillos. Estes son pechados no ático onde malviven enganados con mentiras e unhas estrictas regras baseadas nunha moral ultrarrelixiosa que tortura psicolóxicamente aos rapaces día tras día naquel cuarto onde pasan o seu confinamento.
En definitiva, estamos ante unha novela que explora sentimentos tan complexos e contradictorios como o amor, o odio, o respeto, a maldade, a rebeldía ou a aceptación; todos eles estoupan violentamente nesta auténtica historia de familia.

Castellano:

Hablar de Virginia Cleo Andrews (1923-1986), más conocida cómo V. C Andrews, es hacerlo de una de las autoras que más se introdujeron en el ambiente familiar para trasladarlo a la novela. Su obra es, por encima de todo, un compendio de sagas familiares en las que predomina el terror gótico y psicológico, lo que las convirtió en auténticos best sellers y llevó a su editora, tras el el fallecimiento de Virginia, a contratar a un autor para seguir escribiendo con su nombre, continuando así sus sagas familiares. Por lo tanto, podemos afirmar que tras su prematura muerte, en 1986, a causa de un cáncer de mama, V. C Andrews continuó escribiendo.
La novela que hoy nos ocupa, primera obra de su primera saga familiar, conocida como "Saga Dollanganger", fue también su éxito más notable, llegando al cine en  sendos filmes del mismo nombre que el libro "Flowers in the attic", una del 1987 y otra del 2014.
Se trata de una novela cruenta en la que los protagonistas son los 4 hijos pequeños del matrimonio Dollanganger, que pierden a su padre en un fatídico accidente de tráfico y se ven obligados a trasladarse con su madre a la mansión familiar de los abuelos maternos de los que hasta ahora, no tenían conocimiento de su existencia. La feliz vida que hasta el momento habían llevado los chicos Dollanganger se ve truncada por las decisiones de una abuela fría y cruel y una madre que, poco a poco se va convirtiendo en irreconocible para sus hijos. Estos son encerrados en el ático donde malviven engañados con mentiras y unas estrictas reglas basadas en una moral ultrarreligiosa que tortura psicológicamente a los jóvenes día tras día en aquel cuarto donde pasan su confinamiento.
En definitiva, estamos ante una novela que explora sentimientos tan complejos y  contradictorios como el amor, el odio, el  respeto, la maldad, la rebeldía o la aceptación; todos ellos explotan violentamente en esta auténtica historia de familia.

Nota: 7/10 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Recomendacións cinéfilas: calquera das dúas adaptacións cinematográficas, aínda que eu prefiro a máis antiga: "Flowers in the attic (1987  e 2014).

Comentarios

  1. Leí la saga hace muchísimos años y aún la recuerdo con "terror psicológico"

    ResponderEliminar
    Respostas
    1. Es una temática complicada, necesitas un buen estómago para leerla.

      Eliminar

Publicar un comentario

Publicacións populares